Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
Dzisiaj jest 18 sierpnia 2019 Imieniny:  Heleny i Bronisławy

Pomoc on-line Pomoc on-line

Wstęp

Portal Wojewódzki „Wrota Świętokrzyskie” jest wojewódzkim serwisem internetowym, którego celem jest gromadzenie i publikowanie najważniejszych informacji o Województwie Świętokrzyskim oraz realizacja wizji Społeczeństwa Informacyjnego przez ułatwienie obywatelom dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o Regionie.
Portal jest zbiorem aplikacji dostępnych dla użytkownika poprzez internet za pomocą standardowych przeglądarek www: Internet Eksplorer, Mozilla Firefox, Opera, Mozilla a także przeglądarek testowych links/lynx.
Portal składa się z serwisów:

  • Instytucje – zawierającego informacje dotyczące jednostek publicznych woj. Świętokrzyskiego (z wyłączeniem biuletynów informacji publicznej)
  • Regionalny System BIP – grupującego strony biuletynów informacji publicznej jednostek publicznych woj. Świętokrzyskiego
  • Mapa – prezentującego mapy cyfrowe (zdjęcia lotnicze, mapy wektorowe) woj. Świętokrzyskiego wraz warstwami tematycznymi zawierającymi interesujące obiekty np. turystyczne, biznesowe.

Każdy serwis posiada jedną stronę główną, od której rozpoczyna się użytkowanie serwisu. Serwis Mapa posiada tylko jedną stronę, natomiast pozostałe serwisy składają się z wielu stron („podstron”) tworząc dla każdego serwisu strukturę hierarchiczną ze stroną główną na szczycie.

Stroną główną Portalu „Wrota Świętokrzyskie” jest strona główna serwisu „Przewodnik regionalny” - http://pio.wrota-swietokrzyskie.pl/web/guest/pio.

Każdy serwis posiada własna kolorystykę i układ elementów graficznych zachowując pewne wspólne cechy identyfikujące Portal „Wrota Świętokrzyskie”. Wszystkie strony portalu składają się z nagłówka/bannera na górze, sekcji prezentującej treść w środkowej części oraz stopki na dole. Treść jest prezentowana w wielu układach w zależności od charakteru informacji: układ dwu-, trójkolumnowy, inne.

 Nawigację pomiędzy serwisami ułatwia charakterystyczny pasek zakładek umieszczony w sekcji nagłówka każdej strony.

 
Dodatkowy pasek nawigacji, składający się z samych napisów znajduje się w stopce każdej strony.

 

 Nawigacja pomiędzy stronami serwisu jest ułatwiona poprzez elementy wyświetlające strukturę: menu nawigacji, mapę stron oraz pasek nawigacji (tzw. breadcrumb).
Pasek nawigacji jest umieszczony w prawej dolnej części nagłówka każdej strony, pokazuje miejsce w hierarchii stron serwisu i umożliwia szybkie przejście na wyższy jej poziom. Menu nawigacji i mapa stron umieszczone są w sekcji treści, zwykle po lewej stronie.

 W nagłówku w jego dolnej lewej części umieszczono pasek wyszukiwania.

 
Standardowo po wpisaniu szukanego ciągu znaków w polu tekstowym paska i kliknięciu napisu „Szukaj”, uruchamiane jest wyszukiwanie proste w ramach bieżącego serwisu. Dla serwisów Przewodnik regionalny, Instytucje,  Regionalny System BIP następuje przejście do podstrony prezentującej wyniki operacji wyszukiwania pełnotekstowego.
Naciśniecie ikony z lupą (po lewej stronie pola tekstowego) powoduje przejście do podstrony wyszukiwania zaawansowanego dla bieżącego serwisu, które umożliwia przeszukanie zasobów serwisu na podstawie detalicznych złożonych kryteriów. Wybranie innej niż bieżący serwis pozycji w menu paska wyszukiwania powoduje przejście do strony głównej innego, wybranego serwisu.

Sekcja treści stron serwisów Przewodnik regionalny, Instytucje,  Regionalny System BIP składa się z elementów prezentujących artykuły i galerie obrazów, wyświetlających strukturę informacji i umożliwiających po niej nawigację, wymianę informacji z użytkownikiem lub realizacje innych specjalnych operacji. Artykuły składają się z dowolnej kombinacji tekstów, odnośników internetowych, załączników w formie różnorakich dokumentów oraz materiałów multimedialnych (zdjęć, filmów).

Niektóre strony posiadają funkcjonalności umożliwiajcie subskrypcję informacji o wydarzeniach z określonej kategorii:

  • newsletter – otrzymanie informacji na podany adres e-mail
  • kanał RSS  – prezentacja informacji w czytniku kanałów lub w przeglądarce internetowej
  • kanał Atom – prezentacja informacji w czytniku kanałów lub w przeglądarce internetowej.

Użytkownik może spotkać na stronach serwisów funkcjonalności umożliwiajcie przy pomocy formularzy i ankiet wymianę informacji z internautami.

Regionalny System BIP umożliwiaja internaucie zarejestrowanemu w serwisie BIP wybranego urzędu zadawanie pytań o sprawy internauty prowadzone w instytucji. W przypadku, gdy urząd posiada system obiegu dokumentów rejestrujący sprawy w postaci elektronicznej, odpowiedź jest wyświetlana automatycznie.

Strony: 1  2  3  4  5